Konsertseminarier

Vi har nu genomfört ca 40 konsertseminarier där samspelet i vårt musicerande har fått vara i analogi till hur ledaskap och samspel kan fungera inom en organisation. Boka oss!


Feedback på senaste Konsertseminariet vid Rektorsutbildningen på Stockholms Universitet:


Från utbildningsledare:

”När det gäller er medverkan så är det jag som ska tacka för en fantastisk insats. Det blev ett perfekt avslut på vår utbildning, där vi inte bara ville ge dem verktyg i konkreta vardagssituationer utan arbetat för att öppna dem inåt. Att upptäcka sig själva. För några lossnade det för första gången under ert pass... Alla uppskattade inslaget!


Från deltagare:

 ”Crescendot för mig var när de två fantastiska musikerna knytte ihop säcken med en vacker rosett. Först när en musiker har djup, bred kunskap, erfarenhet och ett kommunikativt förhållningssätt vågar de slänga sig ut i en improvisation. Likaså kan en rektor med fördjupad kunskap och erfarenhet våga improvisera och vara både intuitiv och reflekterande.” (Maj 2019)


Ett konsertseminarium kan variera i längd och innehåll beroende på situation och önskemål. Det vanligaste är 90 minuter med en kort paus inne i programmet. Det ger utrymme för att det musikaliska innehållet och kopplingen mellan vårt yrkeskunnade och deltagarnas ska bli synligt, hörbart och påtagligt.


Vanliga teman: Ledarskap - hur leder och följer vi varandra? Hur förhåller och tolkar vi regler och vad har vi för utrymme för frihet i tolkningen.


Vi diskuterar alltid innan med uppdragsgivaren i vilken process deltagarna kan anses vara. Teman som är de mest aktuella för deltagarna identifieras. Därutöver finns ett mycket viktigt utrymme för improvisation och överraskning både för oss och de som deltar.


Vi öppnar för frågor och leder en diskussion.


Arrangör: Ring 0706056747 eller skicka epost för diskussion om programinnehåll, tid och ekonomi. En faktura, momsbelagd verksamhet. Innehar F-skatt.


Finns inte välstämt flygel eller piano använder vi eget elpiano som vi tar med.