Konsertseminarier

Ett konsertseminarium kan variera i längd och innehåll beroende på situation och önskemål. Det vanligaste är 90 minuter med en kort paus inne i programmet. Det ger utrymme för att det musikaliska innehållet och kopplingen mellan vårt yrkeskunnade och deltagarnas ska bli synligt, hörbart och påtagligt.

 

Vanliga teman: Ledarskap - hur leder och följer vi varandra? Hur förhåller och tolkar vi regler och vad har vi för utrymme för frihet i tolkningen.

 

Vi diskuterar alltid innan med uppdragsgivaren i vilken process deltagarna kan anses vara. Teman som är de mest aktuella för deltagarna identifieras. Därutöver finns ett mycket viktigt utrymme för improvisation och överraskning både för oss och de som deltar.

 

Vi öppnar för frågor och leder en diskussion.

 

Arrangör: Ring 0706056747 eller skicka epost för diskussion om programinnehåll, tid och ekonomi. En faktura, momsbelagd verksamhet. Innehar F-skatt.

 

Finns inte välstämt flygel eller piano använder vi eget elpiano som vi tar med.

 

Se här en ett avsnitt från konsertseminarium vid Stockholms Universitet.

 

https://vimeo.com/147743066

 

Utdrag från en text "Musikers yrkeskunnande".